Dokumentation af Databasen for Astma
Formål Tryk her for hjælpDatabasen for Astma i Danmark er en landsdækkende kvalitetsdatabase som har til formål at forbedre astmabehandlingen i Danmark. Vi vil igennem monitering af indikatorer om behandling af astma målrette brugen af diagnostiske redskaber ved mistænkt astma, gøre behandlingen ensartet ved samme niveau af sygdom, mindske over- og fejlbehandling af astma samt sikre en bedre sammenhæng i patientforløb hos astmabehandlere.
Databasen opgør resultater for 9 indikatorer for patienter med astma. Lige nu har indikatorerne fokus på undersøgelse og behandling af ambulante patienter i hospitalssektoren og i fremtiden vil disse udvides til at også dække behandling af patienter i almen praksis.
På nuværende tidspunkt indsamles data via Landspatientregisteret, CPR-registret og regionernes receptdata. I fremtiden vil oplysninger udvides til at inkludere data fra Sygesikringsregistret og samtidigt arbejder vi på at få adgang til data fra Almen Praksis, hvor indrapporteringen kommer til at foregå via en Webservice, der skal gå gennem Systemhusene.  
Referenceartikel Tryk her for hjælp
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links62 
1.1.2 Navn, dansk Tryk her for hjælpDatabasen for Astma 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpThe Danish National Database for Asthma  
1.1.4 Databasens forkortelse Tryk her for hjælpIkke besluttet 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpASTMA 
1.1.6 Databasens første godkendelsesdato som klinisk database Tryk her for hjælp21-05-2014 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttp://www.rkkp.dk/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/databasen-for-astma-i-danmark/ 
1.1.1 Versionsnummer Tryk her for hjælp
Oprettet19-09-2019
Ændret27-09-2019

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 2.3: Sektorer
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Navn

PDF

Excel

Beskrivelse

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik