Dokumentation af Dansk Klinisk Kvalitetsdatabase for demens
Formål og rationale Tryk her for hjælpFormålet med databasen er at overvåge og højne kvaliteten af den kliniske udredning af patienter henvist til elektiv demensudredning ved en demensudredningsenhed. I første omgang kan alene sikres data fra sekundær sektor.
De fleste demenssygdomme er fremadskridende alvorlige og oftest dødelige sygdomme, der rammer et meget stort antal mennesker. Man regner med, at der er omkring 85.000 demente i Danmark og dette tal ventes at være stigende som følge af det stigende antal ældre. Der estimeres aktuelt omkring 10.000 nye tilfælde af demens per år. Europæiske tal indikerer, at demens samfundsmæssigt er den næst dyreste sygdomsgruppe efter depression, og i Danmark skønnes de direkte offentlige udgifter at være omkring 24 milliarder kr. per år og de samlede samfundsomkostninger skønnes til omkring 16 milliarder kr. per år.
Der er på nuværende tidspunkt intet overblik over eller kontrol med kvaliteten af den demensudredningsindsats, der foretages – hverken i primær- eller sekundærsektoren. Dertil kommer, at området er komplekst med mange forskellige sygdomme, der kan føre til demens, og området dækkes i sekundærsektoren af 3 forskellige lægelige specialer, nemlig geriatri, neurologi og psykiatri. 
English context article Tryk her for hjælp
Ingen filer fundet
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links60 
1.1.2 Navn, dansk [GM] Tryk her for hjælpDansk Klinisk Kvalitetsdatabase for demens 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpThe Danish Quality Database for Dementia 
1.1.4 Officiel forkortelse Tryk her for hjælpDANDEM 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpDANDEM 
1.1.6 Databasen har været i drift siden Tryk her for hjælp01-01-2016 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttp://www.rkkp.dk/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/dansk-klinisk-kvalitetsdatabase-for-demens/ 
1.1.1 Versionsnummer for udfyldt skabelon Tryk her for hjælp
Oprettet30-06-2017
Ændret21-12-2017

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik