Dokumentation af Cerebral Parese Opfølgningsprogram
Formål Tryk her for hjælpDet overordnede formål med implementering CPOP-databasen er at optimere funktionsevnen og livskvaliteten hos barnet og den unge med cerebral parese, herunder at forebygge sekundære følger som udvikling af funktionsbegrænsende og smertefuld subluksation eller luksation af hofteleddet, svær skoliose af rygsøjlen og svære kontrakturer (fikserede fejlstillinger) i leddene igennem kontinuerlig opfølgning af barnet gennem hele opvæksten.
En af forudsætningerne for at CPOP-databasen kan fungere som klinisk kvalitetsdatabase har været implementeringen af Opfølgningsprogrammet for Cerebral Parese (CPOP) i Danmark. CPOP skal give muligheden for at den sundhedsfaglige opfølgning og indsats kan varetages på baggrund af en række standardiserede kliniske undersøgelser og internationalt anerkendte måleredskaber og klassifikationsredskaber. Når alle patienter følges med CPOP, bliver det muligt at overvåge og følge kvaliteten af den sundhedsfaglige opfølgning og indsats med CPOP-databasen.
 
Referenceartikel Tryk her for hjælp
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links58 
1.1.2 Navn, dansk Tryk her for hjælpCerebral Parese Opfølgningsprogram 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpThe Danish Cerebral Palsy Follow-up Program 
1.1.4 Databasens forkortelse Tryk her for hjælpCPOP 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpCPOP 
1.1.6 Databasens første godkendelsesdato som klinisk database Tryk her for hjælp08-04-2010 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttp://www.rkkp.dk/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/cpop---opfolgningsprogram-for-cerebral-parese-cpop/ 
1.1.1 Versionsnummer Tryk her for hjælp
Oprettet18-09-2019
Ændret18-09-2019

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 2.3: Sektorer
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Navn

PDF

Excel

Beskrivelse

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik