Dokumentation af Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase
Formål og rationale Tryk her for hjælpDansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) skal medvirke til at optimere og ensrette hjerterehabiliteringsindsatsen i Danmark. Baggrunden for at udvikle denne database var en erkendelse af, at der eksisterer stor variation i kvaliteten af eksisterende hjerterehabilitering på landets sygehuse.
På baggrund af kommende resultater kan det vurderes i hvor høj grad sygehusene lever op til Sundhedsstyrelsens nye kliniske retningslinjer for hjerterehabilitering. Opfyldelse af indikatorerne vil medføre, at de nye kliniske retningslinjer for hjerterehabilitering i Danmark følges. Databasen søger således, at optimere kvaliteten af hjerterehabiliteringen i Danmark ved at give feedback til afdelingerne, hvor kvalitetsindikatorer på den enkelte afdeling kan sammenlignes med de øvrige afdelinger i landet. Hjerterehabiliteringsindsatsen i kommunerne skal ligeledes på sigt følges.  
English context article Tryk her for hjælp
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links35 
1.1.2 Navn, dansk [GM] Tryk her for hjælpDansk Hjerterehabiliteringsdatabase 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpDanish Cardiac Rehabilitation Database 
1.1.4 Officiel forkortelse Tryk her for hjælpDHRD 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpDHRD 
1.1.6 Databasen har været i drift siden Tryk her for hjælp30-09-2013 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttp://www.rkkp.dk/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/hjerterehabilitering/ 
1.1.1 Versionsnummer for udfyldt skabelon Tryk her for hjælp
Oprettet19-01-2018
Ændret20-02-2018

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik