Dokumentation af Dansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe database
Formål Tryk her for hjælpFormålet med DEGC er at bidrage til sundhedsfaglig kvalitetsudvikling. Dette gøres ved at belyse: 1) Om kvaliteten af den danske behandling af
patienter med esophagus-, gastroesophageal junction (GEJ-) og ventrikelcancer
opfylder fastlagte standarder. 2) Om der er klinisk betydningsfuld variation i
kvaliteten af behandlingen mellem de centre, som varetager behandlingen i
Danmark.
Herigennem tydeliggøres det hvorvidt der skal gøres tiltag ift. at opfylde de kvalitetskrav der er beskrevet i De nationale retningslinjer for DEGC -både ift. de enkelte cancertyper såvel som for de enkelte afdelinger. 
Referenceartikel Tryk her for hjælp
Ingen filer fundet
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links33 
1.1.2 Navn, dansk Tryk her for hjælpDansk EsophagoGastrisk Cancer Gruppe database  
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpDanish EsophagoGastric Cancer Group Database 
1.1.4 Databasens forkortelse Tryk her for hjælpDEGC 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpDECV 
1.1.6 Databasens første godkendelsesdato som klinisk database Tryk her for hjælp01-06-2003 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttps://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/databaser/dansk-esophagogastrisk-cancer-gruppe-database/ 
1.1.1 Versionsnummer Tryk her for hjælp11 
Oprettet24-11-2020
Ændret14-06-2021

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 2.3: Sektorer
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Navn

PDF

Excel

Beskrivelse

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik