Dokumentation af Dansk Esofagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinom
Formål Tryk her for hjælpFormålet med DECV er at bidrage til sundhedsfaglig kvalitetsudvikling. Dette gøres ved at belyse: 1) Om kvaliteten af den danske behandling af
patienter med esophagus-, gastroesophageal junction (GEJ-) og ventrikelcancer
opfylder fastlagte standarder. 2) Om der er klinisk betydningsfuld variation i
kvaliteten af behandlingen mellem de centre, som varetager behandlingen i
Danmark.
Herigennem tydeliggøres det hvorvidt der skal gøres tiltag ift. at opfylde de kvalitetskrav der er beskrevet i De nationale retningslinjer for DECV -både ift. de enkelte cancertyper såvel som for de enkelte afdelinger. 
Referenceartikel Tryk her for hjælp
Ingen filer fundet
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links33 
1.1.2 Navn, dansk Tryk her for hjælpDansk Esofagus-, Cardia- og Ventrikelkarcinom 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpDanish Clinical Database of Carcinomas of the Esophagus, Cardia and Stomach (DECV) 
1.1.4 Databasens forkortelse Tryk her for hjælpDECV 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpDECV 
1.1.6 Databasens første godkendelsesdato som klinisk database Tryk her for hjælp01-06-2003 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttp://www.rkkp.dk/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/decv/ 
1.1.1 Versionsnummer Tryk her for hjælp
Oprettet10-07-2019
Ændret19-08-2019

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 2.3: Sektorer
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik