Dokumentation af Dansk Depressionsdatabase
Formål og rationale Tryk her for hjælpDansk Depressions Database (DDD) blev indtil 31.12.2011 kaldt NIP-depression. DDD dækker voksne patienter (18 år +) med aktionsdiagnosen depression, indlagt eller behandlet ambulant på danske sygehuse eller tilknyttet hospitalspsykiatrien siden 1. januar 2011. I årsrapporterne er valgt opgørelsesperioder fra og med 1. oktober det foregående år til og med 30. september i afrapporteringsåret for ambulante og fra og med 1. januar til og med 31. december i afrapporteringsåret for indlagte.
Når de korte 24-timers indlæggelser indgår (uden 24 timers indlæggelser i parentes) var der i 2014 registreret 3805 indlagte patienter med 4688 forløb, som blev udskrevet i opgørelsesperioden. Årsagen til at 24 timer og 48 timers) indlæggelse er udeladt er gentagne korte indlæggelse/ kontakter på patienter der får ECT. Det giver ikke mening at de korte indlæggelser /kontakter skal opfylde alle indikatorer ved hver kontakt og giver en forvridning af opfyldelsen af standarderne.
Vedrørende ambulante har der (eksklusiv endagsforløb) været 8792 patienter med 8973 forløb startende i opgørelsesperioden og 8345 patienter med 8457 forløb der blev afsluttet i opgørelsesperioden.

DDD bruger data fra Landspatientregistret (LPR) og fra Det Centrale Personregister (CPR-registret), hvorved klinikerne undgår (dobbelt) registreringer i en separat database. Brug af LPR-data medfører dog, at manglende registrering både kan dække over, at faktoren ikke er opfyldt eller at den ikke er registreret. Spørgsmålet er, om der er tale om forskellig registreringspraksis af SKS-procedurekoder mellem de enkelte afdelinger eller om variationen mellem regioner og mellem afdelinger skyldtes reelle forskelle i procedurer. Indikatorerne i DDD måler på ydelser og hændelser indenfor depressionsbehandlingen ved 12 overindikatorer, som opdelt i underindikatorer på indlagte og på ambulante, medfører i alt 21 indikatorer, heraf 17 proces og 4 resultatindikatorer. Årsagen til at indikatorerne er opdelt i indlagte og ambulante er blandt andet de forskellige tidsfrister for samme ydelse for indlagte og for ambulante, og i nogle tilfælde måles kun på indlagte (selvmordsrisiko vurdering ved udskrivelse, andel med genindlæggelse, død under indlæggelse, og død indenfor 30 dage efter udskrivelse) ellerkun på ambulante (psykoterapi).
Opgørelser fra databasen søger at belyse:

• Om indikatorerne opfylder deres fastsatte standarder

• Om der er en klinisk betydningsfuld variation i indikatoropfyldelsen imellem regioner og imellem afdelinger

• Den tidsmæssige udvikling af brugen af SKS-koder indenfor perioden og den tidsmæssige udvikling af resultaterne.  
English context article Tryk her for hjælp
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links32 
1.1.2 Navn, dansk [GM] Tryk her for hjælpDansk Depressionsdatabase 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpDanish Depression Database 
1.1.4 Officiel forkortelse Tryk her for hjælpDDD 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpDDD 
1.1.6 Databasen har været i drift siden Tryk her for hjælp01-01-2011 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttp://www.rkkp.dk/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/dansk-depressionsdatabase/ 
1.1.1 Versionsnummer for udfyldt skabelon Tryk her for hjælp
Oprettet12-03-2015
Ændret11-01-2019

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik