Dokumentation af Dansk Penis Cancer Database
Formål og rationale Tryk her for hjælpAt overvåge og forbedre kvaliteten af diagnostik og behandling af peniscancer, herunder særligt at sikre efterlevelse af gældende kliniske retningslinjer med henblik på at sikre en ensartet håndtering på et højt nationalt og internationalt niveau. Der er herunder særligt fokus på ny teknologi ved lymfeknudediagnostik samt risikoafvejning og kirurgisk-tekniske betragtninger ved organbevarende procedurer. Der fokuseres primært på cancerspecifik overlevelse. Desuden fokuseres på mortalitet forårsaget af behandlingen. Indikatorerne afspejler dette. 
English context article Tryk her for hjælp
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links27 
1.1.2 Navn, dansk [GM] Tryk her for hjælpDansk Penis Cancer Database 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpthe Danish national penile cancer quality database 
1.1.4 Officiel forkortelse Tryk her for hjælpDAPECA 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpDaPeCa 
1.1.6 Databasen har været i drift siden Tryk her for hjælp01-06-2011 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttp://www.rkkp.dk/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/penis-cancer/ 
1.1.1 Versionsnummer for udfyldt skabelon Tryk her for hjælp14 
Oprettet15-05-2018
Ændret03-01-2019

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik