Dokumentation af Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister
Formål Tryk her for hjælpDatabasens formål er at følge behandlingen af patienter i aktiv behandling for kronisk nyresvigt i Danmark samt at bidrage til kvalitetsudvikling indenfor de tre behandlingsformer: peritonaldialyse, hæmodialyse og nyretransplantation baseret på nationale og internationale guidelines.

Til det formål har registerudvalget i Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister udvalgt er sæt kvalitetsindikatorer med tilhørende standarder, der dækker nøgleaspekter af evidensbaseret nyresvigtsbehandling.
 
Referenceartikel Tryk her for hjælp
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links12 
1.1.2 Navn, dansk Tryk her for hjælpDansk Nefrologisk Selskabs Landsregister 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpThe Danish Nephrology Registry 
1.1.4 Databasens forkortelse Tryk her for hjælpDNSL 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpDNSL 
1.1.6 Databasens første godkendelsesdato som klinisk database Tryk her for hjælp01-01-1990 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttps://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/databaser/dansk-nefrologisk-selskabs-landsregister/ 
1.1.1 Versionsnummer Tryk her for hjælp
Oprettet03-12-2020
Ændret18-12-2020

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 2.3: Sektorer
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Navn

PDF

Excel

Beskrivelse

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik