Dokumentation af Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister
Formål og rationale Tryk her for hjælpDNSL´s formål er: 1) at understøtte Danske Regioners krav om klinisk kvalitetssikring, herunder at monitorere behandlingskvaliteten inden for sygdomsområdet, 2) at sørge for overholdelse af ERA-EDTA´s (den europæiske renale samarbejdsorganistation) formelle krav til data-afrapportering på nationalt plan, 3) at producere årsrapporter og indikatorrapporter vedrørende den kliniske behandlingskvalitet, samt epidemiologiske analyser af interesse for DNS´s medlemmer og 4) at forsyne OECD, WHO, Eurostat og USRDS med aggregerede data vedrørende dansk nefrologi.  
English context article Tryk her for hjælp
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links12 
1.1.2 Navn, dansk [GM] Tryk her for hjælpDansk Nefrologisk Selskabs Landsregister 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpThe Danish Nephrology Registry 
1.1.4 Officiel forkortelse Tryk her for hjælpDNSL 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpDNSL 
1.1.6 Databasen har været i drift siden Tryk her for hjælp01-01-1990 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttp://www.rkkp.dk/om-rkkp/de-kliniske-kvalitetsdatabaser/dansk-nefrologisk-selskabs-landsregister/ 
1.1.1 Versionsnummer for udfyldt skabelon Tryk her for hjælp
Oprettet24-02-2015
Ændret03-01-2019

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik