Dokumentation af Dansk Register for Akut Koronart Syndrom
Formål Tryk her for hjælpPatienter med brystsmerter udgør en meget stor andel af akutte indlæggelser i Danmark. En mindre men dog væsentlig del af disse patienter (estimeret ca. 20%) har akut koronart syndrom (AKS), det vil sige enten ustabil angina pectoris (UAP) eller akut myokardieinfarkt. På basis af data fra landspatientregisteret kan det estimeres, at der årligt forekommer omkring 12.000 indlæggelesforløb med verificeret akut koronart syndrom.
Behandlingen af patienter med AKS er kompliceret og kræver veludviklede tværfaglige, tværsektorielle og transregionale integrerede behandlingssystemer for at sikre behandling på højeste faglige niveau.

Formålet med DanAKS er at bidrage til sundhedsfaglig kvalitetsudvikling af den tværfaglige indsats i diagnostik og behandling af patienter med AKS, herunder med særligt fokus på præhospital diagnostik/visitation samt akut behandling. Dette for at sikre sammenhængende patientforløb og høj effektivitet. 
Referenceartikel Tryk her for hjælp
Ingen filer fundet
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links111 
1.1.2 Navn, dansk Tryk her for hjælpDansk Register for Akut Koronart Syndrom 
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpDanish Registry of Acute Coronary Syndrome 
1.1.4 Databasens forkortelse Tryk her for hjælpDanAKS 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpDanAKS 
1.1.6 Databasens første godkendelsesdato som klinisk database Tryk her for hjælp11-10-2018 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttps://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/databaser/dansk-register-for-akut-koronart-syndrom-danaks/ 
1.1.1 Versionsnummer Tryk her for hjælp
Oprettet02-03-2018
Ændret23-11-2020

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 2.3: Sektorer
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Navn

PDF

Excel

Beskrivelse

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik