Dokumentation af Dansk Myelomatose Database
Formål Tryk her for hjælpFormålet er at kvantitere og kvalitetssikre diagnostik og behandling af de maligne plasmacelle sygdomme i Danmark. Der udtrækkes og rapporteres årligt data på afdelings-, regions- og lands-niveau. Der registreres sygdoms karakteristiska og komplikationer ved diagnosetidspunktet og given behandling fra diagnose og i forløbet. Der anvendes mange dyre lægemidler ved de registrerede diagnoser, herunder nye lægemidler og kombinationer af lægemidler, som godkendes og anbefales af Medicinrådet. Databasen kan bidrage til at vurdere gevinsten heraf på overlevelsen og hvorvidt anbefalingerne følges, såvel på landsplan som på regions/afdeling niveau.  
Referenceartikel Tryk her for hjælp
Tabel 1.1: Databasens navn, både engelsk, dansk samt forkortelse samt versionsnummer for udfyldt RKKP-dokumentation af databasen
ID permanente links74 
1.1.2 Navn, dansk Tryk her for hjælpDansk Myelomatose Database  
1.1.3 Navn, engelsk Tryk her for hjælpThe Danish National Multiple Myeloma Registry  
1.1.4 Databasens forkortelse Tryk her for hjælpDaMyDa 
1.1.5 Forkortelse i Kliniske Kvalitetsdatabasers Afrapporteringsmodel (KKA) Tryk her for hjælpDMSG 
1.1.6 Databasens første godkendelsesdato som klinisk database Tryk her for hjælp01-01-2005 
1.1.7 Databasen er lukket ned den: Tryk her for hjælp 
1.1.8 Link til databasens hjemmeside Tryk her for hjælphttp://www.hematology.dk/ 
1.1.1 Versionsnummer Tryk her for hjælp
Oprettet16-02-2021
Ændret03-03-2021

Historik:Vis tabeller

Tabel 1.1: Databasen
Tabel 2.1: Populationsspecifikation
Tabel 2.3: Sektorer
Tabel 3.1: Indikatorer
og Tabel 3.2 Indikatorspecifikation
Tabel 4.1: Variable
og Tabel 4.2. Variabelbeskrivelse
Tabel 4.3: Variabelanvendelse
Datasæt

Dokumentationen

 
 

Rapporter

Navn

PDF

Excel

Beskrivelse

Beregningsregler
Oversigt over indikatorer og standarder

Versionshistorik